Metody Leczenia

Akupunktura


Akupunktura pobudza struktury, dzięki czemu uruchomione zostają procesy regeneracyjne, redukcji ulega wzmożone napięcie mięśniowe oraz odtworzone zostają prawidłowe wzorce biomechaniczne. Technika wymaga dokładnej lokalizacji punktów, gdyż nakłucie ma charakter celowany. Istnieją różne metody postępowania w akupunkturze, takie jak nakłucia odpowiednich szlaków- meridianów. Każdy narząd w naszym ciele jest powiązany z odpowiednim meridianem, są to łańcuchy podłużne biegnące przez ciało. W akupunkturze możemy pracować również z pierścieniami poprzecznymi w ciele w celu stymulacji narządów, które mieszczą się w ich obrębie.
Nakłucie ma miejsce w punktach spustowych oraz punktach maksymalnie bolesnych. Najczęściej zmienione tkanki lokalizuje się na przejściu ścięgna z okostną. Są to miejsca, które przyjmują na siebie bardzo duże obciążenia i w konsekwencji ulegają przeciążeniom.
Reakcja na nakłucie aktywnego miejsca może być bardzo intensywna, zwłaszcza jeśli chodzi o wieloletnie schorzenia. Zniesienie bólu oraz napięcia, pozwala na odtworzenie prawidłowej długości i elastyczności mięśni, a co za tym idzie fizjologicznej ruchomości.


Akupunktura Akupunktura
Akupunktura Akupunktura


...